Akdeniz Üniversitesi

Not: Aşağıdaki form gönder tuşuna basıldıktan sonra formun bir kopyası belirttiğiniz e-mail adresinize gönderilecektir.

Sayfa Özeti: Başvuru Formu

Sayfa Açıklaması: Başvuru Formu

Anahtar Kelimeler:

Akdeniz Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu

Proje Yürütücüsü Adı Soyadı Ünvanı *
Kurumu (Fakülte / Enstitü /Anabilim Dalı) *
İş Telefonu - Dahili *
Gsm numarası *
E-mail Adresi *
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası *
Deney hayvanı bakım kullanım sertifikasının alıdığı kurum adı, tarih ve numarası *
Yardımcı Araştırmacı / Adı Soyadı / Ünvanı
Kurumu (Fakülte / Enstitü /Anabilim Dalı) *
İş Telefonu - Dahili
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası *
Yardımcı Araştırmacı / Adı Soyadı / Ünvanı
Kurumu (Fakülte / Enstitü /Anabilim Dalı) *
İş Telefonu - Dahili
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası *
Projenin Başlığı *
Projenin Amacı *
Desteklenmek üzere projenin sunulacağı birim veya kurum *
Bu soruya cevabınız "Diğer" ise Destek kaynağınızı belirtiniz
Projenin Başlangıç Tarihi *
Projenin Süresi *
Projenin Türü *


Başvuru tipi *

Başvuru tipi değişiklik ise Eski protokol numarasını belirtiniz
Hayvan Türü *
Alt türü belirtiniz
Hayvan türü olarak Diğer türleri seçtiyseniz bu türü açıklayınız
Araştırmada kullanılacak deney hayvanı, nesli tehlike altında olan bir tür mü? *
Cinsiyet *
Yaş / Ağırlık *
Adet *
Deney gruplarını ve her grupta kaç hayvanın olacağını ayrıntılı olarak belirtiniz. *
Her bir gruptaki hayvan sayısını nasıl belirlediğinizi açıklayınız *
Projede kullanılacak parametreleri ayrıntılı olarak belirtiniz *
Hayvan Kaynağı *
Sınıflandırma Kategorisi *
Deneyde Herhangi Bir İnvazif (Girişimsel) Prosedür Kullanılacak mı? *
İşlemler Anestezi Altındamı Gerçekleştirilecek *
Anestezi Altında Uygulanacak İşlemler Hakkında Kısaca Bilgi Veriniz *
Anestezik Madde Kullanılmayacaksa Gerekçelerini Açıklayınız *
Projenin Bilime Yapabileceği Potansiyel Katkılar Nelerdir? Açıklayınız *
Hayvanlar Üzerinde Yapılacak Tüm İşlemleri Sırasıyla Ayrıntılı Bir Şekilde Belirtiniz. *
Deney sonlandırılmasında kullanılacak yöntem nedir *
Ötenazi Yöntemlerinden Hangisinin Kullanılacağını Belirtiniz *
Bu Projede Yapılması Planlanan Deneyler İçin Hayvan Kullanılmayan Alternatif Bir Yöntem Var Mıdır? *
Deney Hayvanı Kullanma Gerekçe(leri)nin Uygunluğu Hakkında Bilgi Veriniz *
Neden Belirtilen Tür, Soy, Cinsiyet, Yaş / Ağırlıkta Hayvan Seçtiğinizi Açıklayınız *
Deney Hayvanlarına Uygulanacak Maddeler İle İlgili Bilgi Veriniz *
Pre-anestezik, anestezik, analjezik, sedatif maddeler ile ilgili bilgi veriniz (Doz miktarları ile birlikte) *
Anestezi Derinliği İzlenecek Mi *
Anestezi Derinliği İzlenecek İse Hangi Yöntem(ler) Kullanılacaktır *
Anestezi Derinliği İzlenme Süreleri *
Varsa Post-Operatif Dönemde Verilecek Analjezik/Trankilizan Maddeler İle İlgili Bilgi Veriniz *
Deney Sırasında ve/ veya Sonrasında Olası Tehlikeli Durumlar *
Hayvanların Deney Protokolünden Çıkarılmasında Uygulanacak Ölçütler *
Başvurunuz ile ilgili belirtmek istediğiniz diğer hususlar
Güvenlik Sorusu2 + 1 =