Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Nazmi YARAŞ Başkan
Prof. Dr. Nimet UYSAL
Başkan Vekili
Dr. Öğr. Üyesi Rana CAN Tıp Fak. Öğr. Üy.
Prof. Dr. Erkan ÇOBAN
Tıp Fak. Öğr. Üy.
Doç. Dr. Ethem Taner Göksu
Tıp Fak. Öğr. Üy.
Prof. Dr. Yılmaz EMRE
Fen Fak. Öğr. Üy.
Doç. Dr. Mükerrem HATİPOĞLU Diş Hek. Fak. Öğr. Üy.
Doç. Dr. Aşkın Galiç
Ziraat Fak. Öğr. Üy.
Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ Hukuk Fak. Öğr. Üy.
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Gökhan ERTOSUN In Vivo Çalışan Üye
Dr. Öğr. Üyesi Ceren KENCEBAY MANAS Sağ. Bil. Fak. Öğr. Üy.
Öğr. Gör. Vet. Hek. Doğa BESNE
Sor. Vet. Hek.
Vet. Hek. Sefer KÜÇÜKER
STK Üyesi
Aytaç AKMAN Sivil Üye

Misyon

Vizyon

İletişim

akhadye@akdeniz.edu.tr

Tel: (242) 249 69 54
Tel: