Akdeniz Üniversitesi

Sahipli hayvan üzerinde klinik araştırmalar uygulamak isteyen araştırmacılar  klinik araştırma için işlem öncesinde onam formu hayvan sahibine imzalatılmalıdır.Onam formları, proje gelişim veya sonuç raporu düzenlendiğinde AKHADYEKe teslim edilmelidir. Çalışma sürecinde yapılacak denetimlerde imzalı onam belgelerinin ibrazı zorunludur

Aydınlatılmış Onam Formu

Sayfa Özeti: Sahipli hayvan üzerinde klinik araştırmalar için aydınlatılmış onam formu

Anahtar Kelimeler: