HAYVAN DENEYLERİ BAŞVURU FORMU

Kişisel Bilgiler
( Canlı hayvan ile birebir uğraşacak kişiler için (EVET/ HAYIR) Deney Hayvanları Sertifikası (VAR / YOK) Seçilmelidir. )
Adı SoyadıSertifika (VAR/YOK)Canlı Hayvan Birebir Uğraşacak mı? (EVET/HAYIR) 
   
   
   
   
   
   
Araştırma Bilgileri

 

 

( Bu soruya cevabınız \"Diğer\" ise Destek kaynağınızı belirtiniz )
Araştırma Tanımı

 

 

 

Deney hayvanı kimliği
Tür: Soy / Irk: Cinsiyet: Yaş/ağırlık sınırı: 
               gr
Deney ve kontrol gruplarıGrup başına hayvan adediTekrar sayısıKullanılan toplam Hayvan sayısı/grup
Deney Grubu 1   
Deney Grubu 2   
Deney Grubu 3   
Kontol Grubu   

 

 

AjanDozVeriliş Yolu & Aracı *HacimVeriliş sıklığıEtki Süresi
      
      
      
      

*enjektör iğnesinin veya nazogastrik sondanın ebadına ilişkin bilgiler veriniz.

AjanDozVeriliş YoluHacimVeriliş sıklığıEtki Süresi
      
      
Mikrobiyolojik ontaminasyon riski. Tanımlayınız:                                                                                                
Kanserojen maddeler. Sıralayınız:  
Radyoizotoplar. Sıralayınız:  
Biyolojik toksinler. Sıralayınız:  
Antineoplastik/sitotoksik ajanlar. Sıralayınız:  
Diğer ajanlar. Sıralayınız (yoksa belirtiniz) :  
Diğer risk faktörleri. Sıralayınız (yoksa belirtiniz) : 
Oluşacak tıbbi atıklar ve bunlar için alınan önlemler nelerdir? Sıralayınız: 

 

ANESTEZİ ve ANALJEZİ
AjanDozVeriliş yoluHacimVeriliş sıklığıEtki Süresi
      
      
( Bu soruya cevabınız Diğer ise sonraki alana açıklama giriniz )
Ajanİndüksiyon dozuEk dozlarVeriliş yoluYapılacak İşlemAnestezi altında Geçen süre
      
      
( Bu soruya cevabınız Diğer ise sonraki alana açıklama giriniz )
AjanDozuVeriliş sıklığıVeriliş yoluTedavi SüresiHangi gruptaki Hayvanlar ?
      
SAĞLIK PARAMETRELERİ
( Bu soruya cevabınız Diğer ise sonraki alana açıklama giriniz )
( Bu soruya cevabınız Diğer ise sonraki alana açıklama giriniz )
( Bu soruya cevabınız Diğer ise sonraki alana açıklama giriniz )
Kısıtlama
Yoksun Bırakma
( Bu soruya cevabınız Diğer ise sonraki alana açıklama giriniz )
ÖTANAZİ
( Bu soruya cevabınız Diğer ise sonraki alana açıklama giriniz )
Hayvan Sağlama
Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Merkezi’nden sağlanacaktır 
Diğer bir yasal satıcıdan alınmaktadır. Belirtiniz:  
Bir başka çalışmadan artmıştır. Belirtiniz:  
Yaban ortamdan izole edilecektir.  
Bağış olarak yasal bir kaynaktan alınacaktır. Kaynak:  
Koloni içinde üretilecektir. Hangi Laboratuar:  
Diğer. Belirtiniz:  
Hayvan Nakil
( Eğer yanıtınız evet ise aşağıdaki soruları yanıtlayınız )
Hayvan Barındırma
 Akdeniz Üniversitesi Deney Hayvanları Araştırma Merkezi Laboratuarında                                                                                  
Akdeniz Üniversitesi Etik Kurulu tarafından uygun bulunan bir başka barınakta. Belirtiniz:  
Diğer. Belirtiniz:  
Deney Hayvanı Kullanımının Gerekçeleri ve Seçilen Türün Ve Sayının Uygunluğu